Trứng gà sau khi áp dụng Sungwon DX-1

01/11/2017

>>Kết quả áp dụng: Sau khi áp dụng Sungwon DX-1, vỏ trứng dày và đậm màu hơn, màu của lòng đỏ sậm hơn, độ đàn hồi nhiều hơn và cải thiện đáng kể về chất lượng.