• Năm 2013

  Tháng 10: Thành lập công ty cổ phần Sungwon
 • Năm 2014

  Tháng 4: Công ty Cổ phần Hợp tác Quốc tế Đầu tư Phát triển ký kết MOU với công ty Cổ phần Sungwon .
  Tháng 5: Công ty Cổ phần Hợp tác Quốc tế Đầu tư Phát triển trở thành nhà phân phối Sungwon DX độc quyền tại Việt Nam.
 • Năm 2015

  Tháng 5: Cục trồng trọt cấp giấy phép nhập khẩu phân bón ( QĐ số 737/GPNK – TT –ĐPB 12/05/2015)
 • Năm 2017

  Tháng 4: Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ( TB số 78/SNN –TT 17/04/2017).
  Tháng 12: Công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam của Cục bảo vệ thực vật ( QĐ số 3190/QĐ – BVTV –PB; 15/12/2017).