Quản lý nông sản:

  • Hành tây, bắp cải, cà chua, rau diếp, hành, củ cải, ớt, sa sâm, nhân sâm,…
  • Gạo, lúa mạch, đậu, ngô, lúa miến, kiều mạch, đậu,…
  • Sản xuất nông sản chất lượng cao thân thiện với môi trường

Môi trường đất:

  • Quản lý khôi phục chức năng đất
  • Sản xuất phân bón gia súc, hữu cơ
  • Quản lý khu muối và hóa dược phẩm ô nhiễm

Môi trường chăn nuôi:

  • Tái chế quản lý mùi thối phân bón gia súc và chất thải
  • Sản xuất sản phẩm chăn nuôi chất lượng cao thân thiện với môi trường

Khu nuôi cá:

  • Cá tùng, cá bơn, cá vược, cá hồi, cá chạch,…
  • Sản xuất sản phẩm thủy sản chất lượng cao thân thiện với môi trường