Dưa lê vàng sau khi dùng Sungwon DX-1

28/10/2017

  1. Hình ảnh 1: Tiêu chuẩn bao thuốc lá 10cm
  2. Hình ảnh 2: Dưa vàng trồng bình thường
  3. Hình ảnh 3: Dưa vàng trồng xử lý vi sinh vật nông nghiệp
  4. Hình ảnh 4: Dưa vàng trồng xử lý vi sinh vật Sungwon (DX-1)

 

>> Kết quả áp dụng: Cuống và màu lá của dưa vàng tươi, lối đi sạch sẽ, không có dưa nào bị bệnh hoặc phải bỏ, tình trạng sản phẩm rất tốt.