01/11/2017

Loại bỏ mùi thối và cặn bẩn (tảo lục) (01/11/2017)

>> Kết quả thực hiện: Mùi thối biến mất sau 3 ngày áp dụng/ Màu […]
01/11/2017

Trứng gà sau khi áp dụng Sungwon DX-1 (01/11/2017)

>>Kết quả áp dụng: Sau khi áp dụng Sungwon DX-1, vỏ trứng dày và đậm […]
28/10/2017

Dưa lê vàng sau khi dùng Sungwon DX-1 (28/10/2017)

Hình ảnh 1: Tiêu chuẩn bao thuốc lá 10cm Hình ảnh 2: Dưa vàng trồng […]
28/10/2017

Trang trại Đào áp dụng Sungwon DX-1 (28/10/2017)

DX-1 áp dụng cho đào đều màu, mã đẹp.
28/10/2017

Ruộng tỏi sau khi áp dụng Sungwon DX-1 (28/10/2017)

Sau khi áp dụng Sungwon DX-1: >> Kết quả áp dụng: Sau khi áp dụng […]
28/10/2017

Loại bỏ mùi thối nhà máy nhuộm Bangkok (28/10/2017)

Phát sinh khiếu nại của dân quanh nhà máy do mùi thối của nhà máy […]